De HR processen van uw bedrijf digitaliseren: waar moet u beginnen?

De digitale evolutie heeft de bedrijven in de sector de laatste jaren gedwongen om te innoveren en bij te blijven. Voor vele bedrijven is de digitale omwenteling merkbaar geworden door de instrumenten die zij gebruiken – we hebben het niet meer over het gebruik van e-mailsoftware voor communicatie of de mogelijkheid tot thuiswerken voor sommigen – en ook door het effect ervan op de bedrijven zelf. Maar wanneer dit wordt toegepast op de HR sector, wat betekent het digitaliseren van de HR processen nu werkelijk?

De digitalisering in de HR sector bestaat uit twee fasen: dematerialisatie en digitalisering van gegevens. Dit verhoogt de efficiëntie, vooral bij interne activiteiten en processen. Aan digitalisering zijn tal van voordelen verbonden: van grotere efficiëntie tot gegevensbeveiliging en snellere informatieoverdracht.

Op welke manier voegt dematerialisatie bij HR waarde toe aan het bedrijf? 

Met de komst van de digitale technologie hebben de beroepen in de HR sector een sterke evolutie doorgemaakt. Of het nu gaat om personeels- en loonadministratie, recruitment, opvolging van vakanties of opleiding van andere teamleden, uiteindelijk kunnen de meeste HR taken perfect worden gedigitaliseerd. 

Dit is een zeer gunstige transformatie! Professionals in de sector worden immers niet langer uitsluitend aangeworven om een eenvoudige HR functie te vervullen, maar om opdrachten met een hoge toegevoegde waarde uit te voeren. Dit is uiterst nuttig voor de ontwikkeling van een business 2.0 strategie. Een niet te onderschatten voordeel is het rendement van de investering. Dematerialiseren en digitaliseren zijn kosteneffectief omdat zij het HR personeel tijd en energie besparen.

Hoe pakken we deze digitale transformatie van human resources aan?

Neem de tijd om een audit van de situatie uit te voeren voordat u halsoverkop in het digitaliseringsproces van HR duikt. Welke instrumenten worden door uw HR afdeling of manager gebruikt? Welke goede praktijken bestaan er reeds? Zijn er repetitieve taken die kunnen worden geautomatiseerd? Heeft uw HR team een opleiding in digitalisering gevolgd? Nauwkeurige antwoorden op deze vragen zullen u in staat stellen een onderscheid te maken tussen processen die moeten worden voortgezet en processen die moeten worden vervangen. 

Om de overstap naar HR digitalisering optimaal te laten verlopen is er een cruciaal element: eerlijk zijn over de huidige capaciteiten van uw bedrijf en niet proberen de zwakke punten te verfraaien. Daarom is het van essentieel belang een dialoog met de medewerkers aan te gaan. U moet zich ook omringen met partners en deskundigen die u kunnen bijstaan.

Wat zijn de voordelen voor de medewerkers?

De verbetering van de levenskwaliteit van de medewerkers op het werk is één van de belangrijkste uitdagingen van HR. Digitalisering biedt tal van voordelen die de relatie versterken tussen talent, werkomgeving en bedrijven. Denk aan mobiel werken, mobiliteit, welzijn, workflow maar ook automatisering van administratieve processen: digitalisering vereenvoudigt het volgen en valideren van thuiswerk- en vakantieaanvragen, het beheer van gedeeltelijke werkloosheid, het verzenden van loonbrieven per e-mail, de installatie van een digitale kluis en nog veel meer. Dit is een grote troef wanneer het gaat om het beheer van teams op afstand, vooral wanneer dit wordt opgelegd als gevolg van gezondheidsvoorschriften. 

Kortom, digitalisering biedt medewerkers een nieuwe digitale ervaring die vaak synoniem is met flexibiliteit. Voor de meeste medewerkers is dit een goede zaak. De tevredenheidsindex is inderdaad gestegen wanneer telewerk werd toegestaan (en niet werd opgedrongen) en deze processen werden gedemocratiseerd. Het resultaat? Digitalisering leidt tot een verbetering van de bedrijfsprestaties – en dus, vanzelfsprekend, van het concurrentievermogen.  

Moeilijkheden overwinnen en openstaan voor kansen

De overstap naar digitale HR processen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het kan sommige bedrijven zelfs ontmoedigen. Het vereist namelijk een ingrijpende verandering in de bedrijfscultuur. Dit kan leiden tot weerstand tegen de ingrijpende veranderingen die dit met zich meebrengt in het dagelijks leven van de medewerkers. Nieuwe en onbekende processen en werkmethoden vragen de nodige inspanningen, zowel van de medewerkers als van de HR afdeling.

De voordelen van dematerialisatie zijn echter duidelijk op lange termijn. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers steun krijgen bij het leren als zij bepaalde moeilijkheden ondervinden, bijvoorbeeld door een specifieke opleiding.

Een ochtend gewijd aan de professionals van de sector over dit onderwerp? Dat heeft u goed gelezen!

Hieruit blijkt dat het voor een bedrijf in sommige gevallen niet altijd gemakkelijk is om de HR processen te digitaliseren. Maar er is goed nieuws! Bij Heads & Hunters komt digitalisering ter sprake op donderdag 24 maart in de voormiddag (8.30 tot 12.00 uur). Om u de sleutels en methoden van een succesvolle implementatie te geven, duiken we aan de hand van concrete voorbeelden in vier dimensies van het HR digitaliseringsproject: de technologie, de processen, de organisatie, taken en verantwoordelijkheden en tenslotte, de link met het bedrijfsleven ter voorbereiding van het beheer van deze verandering.

Voor meer informatie over de conclusies en uitwisselingen van de deelnemers aan onze Morning Insight gewijd aan de HR professionals, gelieve contact op te nemen per telefoon op het nummer +32 2 888 12 54 of per e-mail via office@headsandhunters.be.

Tot binnenkort!

Schrijf je hier in!