En, wat is nu ESG? Welke impact heeft het op het bedrijf en de medewerkers?

Sinds enkele jaren staan we voor een collectief ontwaken op het gebied van milieu en het welzijn van anderen. Milieuvraagstukken staan centraal in de discussie, en bedrijven doen er alles aan om klimaatverandering tegen te gaan. Hier komen de ESG-criteria om de hoek kijken en stellen ze bedrijven in staat actoren van verandering te zijn. Maar wat zijn deze criteria en hoe hebben ze een positieve invloed op het bedrijf, zijn duurzaamheid en ethiek?

De afkorting ESG verwijst naar de drie essentiële aspecten van Milieu, Sociaal en Governance. Deze criteria stellen bedrijven in staat duurzaamheid en sociale invloed te beoordelen en over te communiceren.

Werknemers zijn zich steeds meer bewust van de invloed van hun werkgever op de economie, het klimaat en de samenleving in het algemeen. Ze verwachten daarom niet alleen dat hun bedrijf standpunt inneemt over maatschappelijke kwesties, maar ook dat het concreet actie onderneemt in overeenstemming met de gedeelde waarden en toezeggingen. Kort gezegd stellen ESG-factoren bedrijven in staat het gedrag van een onderneming op het gebied van duurzame ontwikkeling, ethiek en goed bestuur te beoordelen en analyseren.

 

Waar komen de ESG-criteria vandaan?

De ESG-criteria vinden hun oorsprong in 2004 binnen het kader van het Global Compact van de Verenigde Naties. Destijds deed Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, een oproep aan leiders om hen aan te sporen rekening te houden met de ESG-criteria op de financiële markten. Een jaar later werd het rapport met de titel “Who Cares Wins” gepubliceerd, wat heeft bijgedragen aan de popularisering van ESG door aan te tonen dat de integratie van milieu-, sociale- en governance kwesties bedrijven leidt naar duurzamere markten en betere resultaten oplevert.

De invloed van ESG is in de afgelopen jaren snel toegenomen. Niettemin wordt duurzame investering en de verantwoordelijke impact van bedrijven steeds meer in overweging genomen door zowel bedrijven als investeerders.

 

De drie fundamentele pijlers van ESG:

Zoals de afkorting aangeeft, is ESG gebaseerd op drie criteria: milieu, sociaal en governance.

🌱 Het milieucriterium meet de directe of indirecte impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu door te kijken naar:

 • Energieverbruik
 • Afvalbeheer en recycling
 • Vermindering van broeikasgassen, respect voor biodiversiteit
 • Preventie van milieurisico’s
 • Niveau van CO2-uitstoot

✊ Het sociaal criterium houdt rekening met de directe of indirecte impact van de bedrijfsactiviteiten op belanghebbenden:

 • Mensenrechten
 • Personeelstraining
 • Respect voor de rechten van werknemers
 • Gelijkheid en diversiteit
 • Kwaliteit van de sociale dialoog
 • Veiligheid en preventie van ongevallen

⚖ Tot slot benadrukt het governance-criterium hoe het bedrijf wordt bestuurd, met inbegrip van:

 • Transparantie van de beloning van leidinggevenden
 • Aanwezigheid van een controlecomité voor de boekhouding
 • Bestrijding van corruptie
 • Vrouwelijke vertegenwoordiging in de raden van bestuur

 

Naar positieve veranderingen toe:

Om te gedijen, moet een bedrijf betrokken zijn bij de gemeenschap en de mensen om zich heen. Door ESG-factoren op te nemen in hun bedrijfsvoering hebben bedrijven veel te winnen. In de afgelopen jaren is ESG een integraal onderdeel geworden van de evaluatie van de waarde van een bedrijf. Verder dan alleen winst maken, moet een bedrijf betrokken zijn en zich inzetten voor verandering om toekomstige generaties een betere toekomst te bieden!

Bedrijven die goede ESG-praktijken implementeren, hebben de neiging winstgevender te zijn, een hogere productiviteit van werknemers te ervaren, een toename van de omzet te zien, minder gerechtelijke interventies (straffen en boetes), en aanzienlijke kostenbesparingen – in tegenstelling tot een bedrijf met een lage ESG-score.

 

5 voordelen van het opnemen van ESG-factoren in uw bedrijf:

1- Concurrentievoordeel:

Door duurzame, transparante en inclusieve praktijken goed aan te pakken, kunnen bedrijven een concurrentievoordeel behalen op de markt en bovendien meer vertrouwen winnen van investeerders. In de afgelopen jaren luisteren investeerders meer naar bedrijven die proberen klimaatverandering tegen te gaan, sociale uitdagingen aan te gaan en ongelijkheden te verminderen. Volgens een onderzoek van Capital Group onder 1.130 investeringsprofessionals in 25 landen heeft in 2023 90% van de investeerders ESG aangenomen. Veel investeerders beschouwen de analyse van ESG-kwesties als nuttig bij het identificeren van aantrekkelijke nieuwe investeringsmogelijkheden.

2- Gereduceerde kosten:

Door doelen te stellen voor het verminderen van energieverbruik en het behoud van hulpbronnen, ziet het bedrijf de beheerskosten aanzienlijk dalen, wat leidt tot aanzienlijke financiële besparingen. Beter kostenbeheer leidt tot een beter beheer!

3- Een gezond bedrijf trekt nieuw talent aan:

In feite wil 67% van de millennials zich aansluiten bij een bedrijf dat betrokken is en gemotiveerd is door de creatie van een betere en meer respectvolle wereld. Het opnemen van ESG-factoren wordt dan een echte troef bij het werven.

4- Meer geloofwaardigheid en winstgevendheid:

Ja! Een betrokken bedrijf dat rekening houdt met haar medewerkers en zorgt voor onze planeet heeft meer kans om klanten en investeerders aan te trekken.

5- Het bedrijf is up-to-date, modern en geeft om de toekomst:

ESG-criteria worden transparant gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor alle belanghebbenden. De rapporten zijn meetbaar, controleerbaar en dwingen bedrijven om goede beslissingen te nemen.

 

ESG is een essentieel element om duurzaamheid en groei op lange termijn voor een bedrijf te waarborgen. Aan de kant van Heads & Hunters moedigen we onze partners aan om hier rekening mee te houden: ze bieden alleen maar voordelen!

Of u nu een medewerker of een bedrijfsleider bent, bekijk onze andere blog artikelen op blog Heads & Hunters. Heeft u meer informatie nodig? Stuur ons een e-mail naar office@headsandhunters.be of bel ons op +32 2 888 12 54.

Geef een reactie