Prestaties, duurzaamheid en plezier: de sleutels tot succes?

Je moet uit je comfortzone komen!” zegt HR ons … 
Je moet innoveren!” zeggen de ‘experts’ in management ons …

Innovatie is het antwoord op veroudering in een verouderende product-marktcombinatie: het gaat erom een bestaande levenscyclus nieuw leven in te blazen (incrementele innovatie) of een nieuwe levenscyclus te creëren op basis van een totaal andere waardepropositie (disruptieve innovatie).
Management is hierop geen uitzondering, het is een vorm van kapitein-teamcombinatie waarvan de relatie moet evolueren om betekenis te behouden in een wereld die deze lijkt te verliezen.

De economische ontwikkeling heeft ons zo’n 15 tot 20 jaar geleden rechtstreeks naar een nieuwe mondiale economische configuratie gevoerd, die ons nu hard treft en het VUCA-tijdperk wordt genoemd: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous.
De komst van dit tijdperk heeft een ongekende dimensie gegeven aan de toenmalige HR-referentiebasis, namelijk de hard skills (‘kennis’ en ‘knowhow’). Deze hard skills werden de noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van de human skills (ook wel soft skills genoemd), respectievelijk de toereikende voorwaarden, en wel in die mate dat deze laatste geleidelijk de overhand krijgen op de eerste naarmate de functies een leidinggevend karakter krijgen, en dit des te meer in een stelsel van machtsconcentratie.

Welnu, laten we nog een beetje verder gaan: er vindt een belangrijke innovatie plaats in de managementwereld. In een omgeving waarin kennis en knowhow steeds gemakkelijker en algemeen toegankelijk worden (om nog maar te zwijgen van de turbo die AI vertegenwoordigt), zijn deze human skills deel gaan uitmaken van de kern van de waardepropositie van de onderneming om te kunnen blijven drijven in de stormen op een oceaan die steeds meer … VUCA is!
P [2]=S waarbij Prestatie x Permanent maken x Plezier = Succes [1].

Wat mogen wij redelijkerwijs verwachten op het gebied van managementinnovatie?
Een grondige en ongekende gedragsevolutie. De chronologie van de profielen van echte leiders volgt in feite een mooie logica van ontwikkeling naar autonomie:

 • een lange tijd geleden … de Chef → met een ‘Chef’ gehoorzaam je!
 • eergisteren … de Manager → met een ‘Manager’ denk je na!
 • gisteren … de Leader → met een ‘Leader’ groei je!
 • vandaag … de Servant Leader → met een ‘Servant Leader’ geef je je alle (tot nu toe bekende) kansen om te slagen!
 • hm … en voor morgen? Wel … de trein is al in beweging, hij verlaat het station … spring er snel op, want de talenten zijn niet van plan om op het perron te blijven staan!

Kortom, de Servant Leader is in vele opzichten vergelijkbaar met de Tuinman: door de nodige tijd te nemen, is hij zowel degene die het geheel in goede banen leidt als degene die zich over iedereen ontfermt, hij staat in zekere zin ‘in dienst’ van de anderen.
Een terugkeer naar de bronnen van harmonie, efficiëntie en duurzaamheid… wat we vandaag ‘welwillendheid’ noemen.

 

voor Heads & Hunters,
Samuel Gielsdorf.

Verder informatie

Nu is de keuze aan jou: niets doen is garanderen dat er niets zal veranderen, maar iets proberen is jezelf een kans geven om je personeel (nog meer) trots op jou te maken … zelfs vandaag!

Herinner je je het voorstel van Morpheus aan Neo: “You take the blue pill, you stay in Wonderland, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill and I’ll show you how deep the rabbit hole goes”? Voor de ‘leaders’ die besloten hebben om de rode pil te slikken, zijn hier de belangrijkste problemen (P), impacten (I), reacties (R) en uitdagingen (U) van de VUCA-omgeving waarmee zij te maken zullen krijgen:

→ V Volatility

 • P: versnelling van de snelheid en de omvang van de in de SWOT-analyse vastgestelde veranderingen (Bedreigingen & Kansen vs. Sterkten & Zwakten)
 • I: onzekerheid, vooral voor degenen die uit hun comfortzone zijn geraakt …
 • R: Visie – Missie – Strategie
 • U: afdwaling, verstrooiing, ‘dead end’, diskwalificatie, ‘het noorden kwijt raken’…

→ U Uncertainty

 • P: versterking van de onvoorspelbaarheid van zaken en versnelling van de processen van herschikking van de prioriteiten
 • I: angst en bezorgdheid, die zoals we allemaal weten de efficiëntie verhogen …
 • R: beter begrijpen en verduidelijken van zaken om te ‘leren afleren’, opnieuw te analyseren op basis van andere invalshoeken en anticipatie te ontwikkelen
 • U: op het perron aankomen en beseffen dat de trein al vertrokken is …

→ C Complex

 • P: de ontwikkeling van ‘mass data’ en interacties tussen databanken/informatie
 • I: ontwikkeling van vele vragen waarvan sommige existentieel zijn …
 • R: verduidelijken, vereenvoudigen en communiceren om op één lijn te blijven / in resonantie (vs. dissonantie)
 • U: een ‘goede beslissing’ nemen op basis van slechte informatie…

→ A Ambiguous

 • P: een ‘meerkeuzemodus’ ontwikkelen in een wereld waar alles en zijn tegendeel elkaar kruisen, wat paradoxen en verwarring schept
 • I: ontwikkeling van verrassingen en twijfels, waar iedereen van houdt …
 • R: wendbaarheid en collectieve intelligentie
 • U: stress voeden en je houvast kwijtraken in de ‘magische draaimolen’ …

[1Management Passion (Ed. Avant-Propos, Juni 2016).

[2Matrix (Ed. L. Wachowski, 1999).