Soft skills: De toekomst van recruitment?

Soft skills, of anders gezegd zachte vaardigheden, duiken steeds meer op in het jargon van de recruitmentsector. De term is geen onbekende in de human resources-wereld en vandaag hebben steeds meer bedrijven er belangstelling voor. Uit ons laatste marktonderzoek blijkt dat steeds meer bedrijven die gedragscompetenties op de voorgrond beginnen te plaatsen, hoewel er nog een weg af te leggen is. Zeker is dat technische vaardigheden alleen niet meer voldoende zijn, vooral niet in verantwoordelijkheidsfuncties.

Soft skills, een kort overzicht

Soft skills zijn de persoonlijke vaardigheden die voor elk individu uniek zijn. Ze verschillen van hard skills die op school, aan de universiteit of op het terrein aangeleerd kunnen worden. Het zijn daarnaast transversale vaardigheden, in die zin dat ze niet gebonden zijn aan een bepaald beroep of een bepaalde technische context. Ze omvatten verschillende dimensies zoals emoties, activiteiten, relaties met anderen, enz.

De soft skills die door bedrijven het meest gezocht en gewaardeerd worden zijn onder meer timemanagement, zelfvertrouwen, creativiteit, proactiviteit, organisatie, stressmanagement, flexibiliteit, evenals een goed luistervermogen en het vermogen om te overtuigen. Een manager moet taken goed kunnen uitbesteden en weten hoe hij zijn team kan motiveren om de productiviteit te verhogen en zijn medewerkers professioneel te laten groeien. Hoewel sommige vaardigheden aangeboren zijn, kunnen ze aangeleerd worden via opleidingen, toepassingen in de praktijk en beoordelingen.

Mensgerichte competenties

Bedrijven die willen groeien, dienen zich met de beste talenten op de markt te omringen. Bij het aanwerven van talent worden zachte en technische vaardigheden vaak op één lijn gesteld. Er is echter gebleken dat een ‘gunstige’ aanwerving, m.a.w. een effectieve en duurzame aanwerving, gebaseerd is op een kandidaat wiens profiel perfect past in de cultuur van het bedrijf waar hij/zij aan de slag gaat.

De veranderingen op de arbeidsmarkt dwingen ons om in te zetten op het menselijk kapitaal. Het is dan ook van cruciaal belang om in 2022 aan te werven met de focus op het individu. In het recruitmentproces dienen specifieke methoden opgenomen te worden om de soft skills af te stemmen op de behoeften van het bedrijf.

Dat geldt met name voor verantwoordelijkheidsfuncties waarvoor in de meeste gevallen ook leidinggevende en teammangementvaardigheden vereist zijn. Daarom besteedt Heads & Hunters bijzondere aandacht aan aanwervingsmethodes en -tools om het profiel van de gezochte werknemer tijdens het proces in kaart te brengen. Op die manier bieden we bedrijven profielen waarvan de motivatie, de soft skills en de harde vaardigheden precies overeenstemmen met wat de bedrijven zoeken. We kunnen bijvoorbeeld advies geven over de managementstijl die uw toekomstige werknemer moet volgen of vermijden. We bieden daarnaast modules die gemaakt zijn door professionele psychologen en freelancers om de hoogste kwaliteit te garanderen.

Soft skills zijn een schot in de roos op lange termijn

Technische vaardigheden blijven uiteraard nog steeds erg belangrijk. Soft skills gaan in sommige gevallen echter verder dan de functie van de aangeworven kandidaat. Enkele waardevolle soft skills:

  • Personen met een bepaalde emotionele intelligentie kunnen een probleem bij een persoon of binnen het team opmerken en oplossen om de productiviteit te garanderen.
  • Personen met sterke vaardigheden op het gebied van projectbeheer en organisatie zullen een project vlotter kunnen sturen en tot een goed einde kunnen brengen, rekening houdend met de deadlines en de verwachte resultaten.
  • Personen met een ondernemende instelling zijn optimistisch en zien kansen wanneer die zich voordoen, vooral wanneer het gaat over de ontwikkeling van de onderneming.
  • Enz.

Bent u nog niet overtuigd? Laten we de zogenaamde hard skills dan even bekijken. Meer en meer van die vaardigheden vallen (helaas) steeds vaker binnen de geplande veroudering en kunnen in de toekomst afgehandeld worden door kunstmatige intelligentie. Menselijke vaardigheden zijn daarentegen stabieler en een bron van waarde voor een bedrijf.

Wat is dan de winnende cocktail? Een mix van grondige vakkennis en menselijke capaciteiten waardoor het bedrijf en zijn medewerkers verder kunnen denken en hun ambities kunnen verwezenlijken.

Graag meer weten? Bel ons op +32 2 888 12 54 of stuur een e-mail naar office@headsandhunters.be.

We hebben de diensten H&H Recruitment en H&H Testing vermeld. U kunt hier al onze oplossingen bekijken. Lees hier ons persbericht over het marktonderzoek met Incidence.