ESG en medewerkers: de sleutel tot welzijn op het werk

Of het nu in ons professionele of persoonlijke leven is, we voelen ons beter wanneer we ons in een positieve en gezonde omgeving bevinden! Een goed gevoel hebben betekent ook grote prestaties leveren. Ja echt! We zijn gemotiveerder, productiever, bereid om nieuwe projecten op te zetten en tegelijkertijd in dezelfde baan te blijven. De ESG-criteria (“Environmental, Social en Governance”) helpen dus niet alleen om nieuw talent aan te trekken, maar ook om het talent binnen het bedrijf te behouden.

 

De verwachtingen van medewerkers, vooral die van de Y- en Z-generaties, veranderen. De zoektocht naar zinvol werk, met aandacht voor het milieu, welzijn en ethiek, vertegenwoordigt een echte zoektocht naar betekenis voor medewerkers. Dus waarom moeten bedrijven speciale aandacht besteden aan ESG-criteria en hoe spelen ze een essentiële rol in het welzijn van medewerkers op het werk? 

 

ESG voor een positieve werkomgeving

Zoals we hebben gezien in ons vorige artikel over ESG, richten sociale criteria zich voornamelijk op mensenrechten, veiligheid en gezondheid van medewerkers. Door te werken in een gezonde en veilige werkomgeving dragen deze politieke en sociale aspecten bij aan het verminderen van stress en onwel zijn onder medewerkers.

Door zich gehoord en veilig te voelen, verbetert ESG hun kwaliteit van leven en daarmee hun welzijn op het werk. Een gelukkige werknemer = een productieve werknemer! De kans is groot dat deze medewerker zich betrokken voelt bij het bedrijf, bijdraagt aan de goede werking ervan en het positief laat evolueren. Het is zelfs aangetoond dat het integreren van ESG-criteria de moraal van werknemers verbetert, een belangrijke rol speelt bij hun productiviteit en dus leidt tot een toename van de omzet.

Dit is niet verrassend: een slechte werkomgeving of een negatieve sfeer kan snel een mentale belasting worden voor de werknemer. Naar het werk gaan kan een bron van angst en onwelzijn worden, waardoor iemand ervoor kiest om ontslag te nemen. We besteden veel tijd op het werk, dus het is belangrijk om je daar goed, gehoord en gerespecteerd te voelen door alle medewerkers. Bovendien kunnen we opmerken dat bedrijven die zich richten op ESG-praktijken en -beleid vaak positiever worden beoordeeld door zowel klanten als medewerkers.

 

Klimaatverandering en werk

Klimaatverandering is een van de belangrijkste zorgen van onze generatie. We weten dat op dit tempo van productie en overconsumptie wereldwijde hulpbronnen uitgeput raken. En naast het feit dat ESG een positieve impact heeft op het milieu, beïnvloedt het ook het welzijn van werknemers.

Werkzaam zijn met als doel positieve verandering teweeg te brengen en bij te dragen aan het vertragen van klimaatverandering is inderdaad een echte motivatiebron. Werknemers willen zich nuttig voelen, dingen veranderen en actief zijn in milieukwesties. Het wordt geschat dat 58% van de werknemers rekening houdt met de sociale en milieu betrokkenheid van een bedrijf voordat ze solliciteren.

 

Nieuwe verwachtingen ten aanzien van werk, naar een diepgaande heroverweging

De tijden zijn veranderd en we kunnen zeggen dat de gezondheidscrisis een belangrijke rol heeft gespeeld in onze kijk op werk. Tussen 2021 en begin 2022 bereikte het aantal ontslagen in Frankrijk historisch hoge niveaus, met bijna 520.000 ontslagen per kwartaal, waarvan 470.000 vaste contracten volgens een onderzoek van Dares. In 2023 benadrukte Empreinte Humaine dat meer dan 44% van de ondervraagde werknemers psychologische nood ervoer, wat 3 punten hoger ligt dan in juni 2022.

Met deze verontrustende cijfers kunnen de Environmental, Social en Governance (ESG) criteria van onschatbare waarde zijn voor het welzijn van werknemers. Het integreren van ESG-criteria in een bedrijf moet worden gezien als een kracht en differentiatie. Ze helpen een vertrouwensband te creëren tussen verschillende belanghebbenden en zijn gerelateerd aan prestaties en waardecreatie op lange termijn.

 

Bij Heads and Hunters moedigen we bedrijven aan om rekening te houden met ESG-criteria om een positieve en inspirerende werkomgeving voor werknemers te creëren!

Of je nu een werknemer bent of een bedrijfseigenaar, bekijk onze andere artikelen op de Heads & Hunters-blog. Heb je meer informatie nodig? Stuur ons een e-mail op office@headsandhunters.be of bel ons op +32 2 888 12 54

Geef een reactie