Het recruitment proces versnellen: onze tips

Naarmate de bedrijfsprocessen sneller gaan door de technologische revolutie en de complexiteit van de markten, maakt ook human resources deze ontwikkeling mee. Dit houdt in dat de recruitment wordt verbeterd. Een proces dat is aangepast aan de veranderende verwachtingen van de kandidaten is een waardevol instrument voor organisaties – tenminste als zij weten waar hun prioriteiten liggen. En als we nu eens zouden beginnen met het versnellen van de recruitment fase, die vaak als te lang en te moeilijk wordt beschouwd?

Het definiëren van uw recruitment proces, de belangrijkste stap ☝️

Er ligt een specifieke behoefte aan de bron van elk recruitmentproces: u werft iemand aan omdat het bedrijf er behoefte aan heeft. De eerste stap is het opstellen van een volledige functiebeschrijving, zonder veel bla-bla. De tweede stap is het starten van het recruitmentproces.
Maar opgelet: dit proces moet vooraf worden vastgesteld. U moet de tijd verkorten die nodig is om na te denken over het werkgeversimago en om het beeld te veranderen dat de kandidaat heeft van de recruiter. In die zin is het uitermate belangrijk voor het optimaliseren van het proces dat het op voorhand goed wordt gedefinieerd en dat de genomen stappen correct worden uitgevoerd.
De stappen die de recruiter en de kandidaten doorlopen om tot een nieuwe samenwerking te komen, moeten op een correcte manier worden uitgevoerd, of de recruitment nu via een interne HR-afdeling of een extern recruitment bureau gebeurt.
Van het zoeken van kandidaten tot de screening, selectie en onboarding: het recruitment proces kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Het belangrijkste is dat rekening wordt gehouden met de waarden van het bedrijf. In alle gevallen is het van belang de kandidaat te respecteren door een doeltreffende aanpak voor te stellen, zonder tijd te verspillen.

Waarom de recruitment versnellen 🏃

De HR-afdelingen zullen het bevestigen: de kandidatenmarkt wordt steeds veeleisender. Professionals die op zoek zijn naar een nieuwe baan zullen waarschijnlijk ingaan op meerdere aanbiedingen en zijn erg in trek.

Dit betekent dat de tijd van een kandidaat wiens profiel interessant is voor een bepaalde functie kostbaar is. We moeten dus snel handelen, maar mogen snelheid ook niet verwarren met haast.

De wens om over meerdere kandidaten te beschikken om hun bekwaamheden en attitudes te vergelijken, en dus de tijd te verlengen die nodig is voor de recruitment van de ideale kandidaat, kan ertoe leiden dat een perfect geschikt profiel naar de concurrentie overgaat.

Dus hoe kan u ervoor zorgen dat u dit moeilijk te vinden juweeltje niet mist?

Tips Heads & Hunters 💡

In de loop van ons recruitment proces heeft ons team van Partners een aantal tips opgesteld om een doeltreffende recruitment te vergemakkelijken. We delen deze tips met u:

 1. HEROVERWEEG UW RECRUITMENT

  Heroverweeg uw recruitmentproces en maak uw advertenties extra duidelijk. Plaats uzelf in de schoenen van de kandidaat: als u dezelfde stappen zou moeten zetten, wat zou u dan veranderen? Waar liggen de punten die voor verbetering vatbaar zijn? Behandel uw kandidaten zoals u zelf behandeld wilt worden.

 2. BEPERK HET AANTAL INTERVIEWS

  Recruitment processen in vier of vijf fasen… Dat is echt te veel! Vaak zijn twee goed voorbereide interviews voldoende. Bij het eerste interview moeten de technische vaardigheden en ervaring worden beoordeeld (de line manager). Het tweede interview moet zich richten op de interpersoonlijke vaardigheden van de kandidaat en op de aansluiting bij de bedrijfscultuur (HR). Als sommige van uw medewerkers bereid zijn de rol van ambassadeur voor uw bedrijf op zich te nemen en bij het proces betrokken te zijn (coöptatie genoemd), geef hen dan een opleiding! Tenslotte kan een derde, meer informeel interview met de directie worden overwogen. Groepeer uw interviews op hetzelfde tijdstip. Uw kandidaat werkt vaak elders en u bewijst uw doeltreffendheid als mogelijke toekomstige werkgever.

 3. WAAG DE SPRONG

  Als u een kandidaat opmerkt en zijn of haar profiel lijkt u helemaal geschikt, geef hem of haar dan meteen een kans. Laat deze kandidaat niet wegslippen. Het kan zijn dat u te lang zoekt naar gelijkwaardige kandidaten en dat uw concurrenten sneller zijn!

 4. WEES TRANSPARANT EN BEREIKBAAR VOOR UW KANDIDATEN

  Transparante uitwisselingen met aangezochte kandidaten, opvolging met feedback en een hoge mate van betrokkenheid bij de dossiers: dit zijn doeltreffende instrumenten om tijd te winnen en uw werkgeversimago sterk te verbeteren.

 5. ONTWIKKEL UW NETWERK

  De taak van een recruiter begint steeds meer op die van een business developer van talenten te lijken. Een sterk netwerk, een kwalitatieve aanpak en een vertrouwensband met de kandidaten zullen uw recruitment proces optimaal laten verlopen.

 6. VRAAG HULP AAN RECRUITMENT PROFESSIONALS

  Als u op een dood spoor zit, als de expertise waarnaar u op zoek bent uw kennis te boven gaat, als u niet over het nodige netwerk beschikt of te weinig middelen hebt, doe dan een beroep op een professional die uw sector goed kent en u kan helpen het soort profiel te vinden waarnaar u op zoek bent.
  Ondertussen laten we bij Heads & Hunters ons e-mail adres en telefoonnummer achter: u weet maar nooit. U kunt contact opnemen met ons Hunters team op office@headsandhunters.be  en via +32 2 888 12 54 !